Dodes'ka den

Dodes'ka den
Edad media
N.D.
Voto medio
¡Votalo!
Información
Director Akira Kurosawa
Actores Yoshitaka Zushi
Tomoko Yamazaki
Hiroshi Akutagawa
Noboru Mitani
Durada 140 min
Año 1970
Share